Bếp từ - Bếp gas

Google+
Hỏi đáp
Bếp hồng ngọai
Cho mình hỏi Sự giống & khác nhau giữa bếp hồng ngọai & đèn hồng ngọai
Người gửi: Nguyễn Lan
Ngày gửi: 12-06-2013
hethuxuan@yahoo.com
Điện thoại: 01993471289

Xin hỏi : Tôi thấy bếp điện trở & bếp halogen , khi cả 2 lọai bếp này có mặt kiếng  thì lại đều được gọi là bếp hồng ngọai ? Mặt kiếng của 2 lọai bếp này có những công dụng gì ?

Bếp hồng ngọai khác đèn hồng ngọai ở điểm nào ?

Bếp hồng  ngọai có thể thay thế & có chức năng đối với sức khỏe như  đèn hồng ngọai không ?

Nếu có thễ xin trả lời vào email : hethuxuan@yahoo.com .

Cảm ơn

 

Gửi ý kiến
Họ tên
Nội dung
Các comment
Sản phẩm khuyến mại